ราคาปกติ 700 บาท 529 บาท

Course 002

รวมประเด็นควรรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.8 (123)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6401-06-228-002-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6401-06-228-002-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ภาษีที่หลายๆ ท่านไม่อยากทำผิด เพราะกลัวเสียค่าปรับ แต่ในขณะเดียวกันภาษีตัวนี้มีความละเอียดอ่อนพอสมควร และมีหลายประเด็นที่ผู้ทำบัญชีควรให้ความสนใจ

คอร์สนี้เรารวบรวมประเด็นควรรู้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มมาไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่หลายคนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ ไปจนถึงเทคนิคการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างง่ายมาให้ศึกษากัน

 

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ ได้แก่

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 • เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง
 • วิธีการจัดทำ เอกสารสำคัญตามกฎหมาย 
 • การกรอกแบบภาษีทำอย่างไรบ้าง
 • คำถาม คำตอบที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เทคนิคการกระทบยอด ภพ. 30 และ ภงด. 50
 • เทคนิคการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำบทเรียน

Preview 00:08:00

บทที่ 2 ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ?

00:16:00

บทที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:26:00

บทที่ 4 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:13:00

บทที่ 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:05:00

บทที่ 6 วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:20:00

บทที่ 7 ประเภทของใบกำกับภาษีและการออกแบบใบกำกับภาษี 

00:35:00

บทที่ 8 ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป กับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

00:13:00

บทที่ 9 ข้อแตกต่างใบกำกับภาษีเต็มรูป กับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

00:06:00

บทที่ 10 ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

00:13:00

บทที่ 11 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี และ ข้อห้ามในการออกใบกำกับภาษี

00:09:00

บทที่ 12 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด (Tax Point)

 

      - กรณีขายสินค้าและให้บริการ

Preview 00:06:00

บทที่ 13 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด (Tax Point)

 

      - กรณีตัวอย่างอื่นๆ

00:17:00

บทที่ 14 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

00:10:00

บทที่ 15 การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:23:00

บทที่ 16 ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

00:15:00

บทที่ 17 ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

Preview 00:11:00

บทที่ 18 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 1

00:12:00

บทที่ 19 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 2

00:15:00

บทที่ 20 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 3

00:18:00

บทที่ 21 โทษเกี่ยวกับการปฏิบัติติที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:07:00

บทที่ 22 ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 1

00:15:00

บทที่ 23 ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 2

00:13:00

บทที่ 24 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม - ด้านรายได้

00:14:00

บทที่ 25 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม - ด้านรายจ่าย

Preview 00:16:00

บทที่ 26 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยภาษีมูลค่าเพิ่ม

00:16:00

บทที่ 27 จ่ายค่าโฆษณา Facebook Google ต้องเสียภาษีอย่างไร ?

00:16:00

บทที่ 28 กระทบยอด ภพ.30 กับ ภงด.50 ทำอย่างไร ?

00:21:00

บทที่ 29 ปฏิทินภาษี

00:03:00

บทที่ 30 ทบทวนบทเรียน

00:08:00

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 123 ครั้ง

 

Reviews