ราคาปกติ 700 บาท 529 บาท

Course 024

เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ

4.5 (20)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6404-06-228-024-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6404-06-228-024-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี (Audit Report) จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณได้เรียนคอร์สนี้

 

เมื่อตรวจสอบงบการเงินเสร็จแล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือ การออกหน้ารายงานผู้สอบบัญชี (CPA) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

คอร์สนี้เราจึงปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชี และเทคนิคการเขียนหน้ารายงานในรูปแบบต่างๆ เนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนในคอร์สนี้ ได้แก่

 • การทำความเข้าใจโครงสร้างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี 
 • Key Audit Matter คืออะไร 
 • หน้ารายงานมีกี่รูปแบบ แตกต่างกันอย่างไร
 • ตัวอย่างหน้ารายงานของกิจการในตลาดหลักทรัพย์
 • Case Study การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบต่างๆ สำหรับกิจการ SMEs
 • Download ตัวอย่างหน้ารายงานรูปแบบที่สำคัญๆ ไปใช้ในชีวิตจริง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชี และนักบัญชีจึงไม่ควรพลาดคอร์สนี้ "เทคนิคการเขียนหน้ารายงานในรูปแบบต่างๆ" 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Course introduction

Preview 00:04:00

Part 1,  let's understand each other first.

 

     - What is the auditor's report page?

00:15:00

     - How many types of auditors' reports are there?

Preview 00:14:00

Part 2  Structure of the Auditor's Report

 

     - Background of the current auditor's report

00:16:00

     - Auditor's Report Listed companies

Preview 00:20:00

     - Auditor's Report Entities without Public Interest (TFRS for NPAEs) - Part 1

Preview 00:24:00

     - Auditor's Report Entities without Public Interest (TFRS for NPAEs) - Part 2

00:12:00

Part 3  What is Key Audit Matter? 

     

     - What is important in the audit?

00:18:00

     - Important matters to be examined from survey results

00:15:00

     - Examples of the auditor's report and KAM of a company in the stock exchange

00:11:00

Part 4  Techniques for writing different forms of auditor report pages

     

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 1)

00:24:00

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 2)

00:15:00

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 3)

00:21:00

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 4)

00:25:00

     - วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่น จะเขียนอย่างไร ? (Part 1)

00:17:00

     - วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่น จะเขียนอย่างไร ? (Part 2)

00:21:00

     - การให้ความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ (Part 1)

00:21:00

     - การให้ความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ (Part 2)

00:31:00

     - เทคนิคการเขียนหน้ารายงาน : กรณีมีปัญหาหลายเรื่อง

00:19:00

     - Case Study ตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานแบบไม่มีเงื่อนไข

Preview 00:23:00

     - Case Study ตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไข 3 แบบ

Preview 00:27:00

     - Case Study ตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานงบการเงินไม่ถูกต้อง และไม่แสดงความเห็น

00:25:00

ทบทวนบทเรียน

00:02:00

4.5 จาก 5

การให้คะแนน 20 ครั้ง

 

Reviews