ราคาปกติ 800 บาท 619 บาท

Course 019

สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs

5.0 (58)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6404-06-228-019-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6404-06-228-019-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 08:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 08:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 90 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ต้องทำให้ได้ 24 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

Did you know that 90% of businesses in Thailand have to use TFRS for NPAEs accounting standards if you still don't understand what it is? I can say that there is a huge risk in work.

 

Latest update year 2021 and special training can be done within 90 days. 

TFRS for NPAEs Keynote Summary Course is a course that will fill the understanding of accountants. Including auditors who would like to review their knowledge of relevant standards Here are some important things to see and how to download the working paper files you need to work. 

 

What you will get from this course

 • Better understand the core principles of TFRS for NPAEs.
 • Emphasize important points to remember For the standards in each chapter
 • Study practical examples for important chapters such as cash, receivables, property, buildings and equipment, leases.
 • Can download file Example of calculating the age of trade receivables Employee benefit liabilities Financial lease
 • Receive a File Template, financial statements, updated information according to DBD and standard requirements
 • Recent announcements FAP 42-2563.

Full of content and knowledge that can be said in one word that you should not miss

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Recommend lesson content

Preview 00:07:00

Part 1 Understand the TFRS for NPAEs overview.

00:02:00

     - Thai Financial Reporting Standards and the Importance of TFRS for NPAEs

00:16:00

     - The scope and concept of TFRS for NPAEs

00:15:00

     - Presentation of financial statements

00:13:00

     - Examples of financial statements

00:14:00

     - Template Financial Statements

Preview 00:15:00

     - change in accounting policy Changes in accounting estimates and correction of errors

00:12:00

Part 2  Important Items Statement of Financial Position

00:01:00

     - cash and cash equivalents

00:09:00

     - Tips: points to be careful

00:12:00

     - accounts receivable

00:09:00

     - Tips: Using File to analyze debtor age

00:19:00

     - Inventories

00:13:00

     - Q&A: What is the difference between Perpetual and Periodic?

00:10:00

     -Investments

00:18:00

     - Land, buildings and equipment

00:21:00

     - Q&A: Frequently Asked Questions

00:23:00

     - Update: property, plant and equipment measurement

Preview 00:11:00

     - Intangible assets

00:18:00

     - Investment property

00:28:00

     - Update: Investment property measurement

00:06:00

Part 3  Important items, income statement and off-balance sheet items

00:02:00

     - borrowing costs

00:14:00

     - Rental agreement

00:11:00

     - Procedures relating to the lease agreement

00:17:00

     - Tips: Calculation of Leasing Interest and Accounting (Part 1)

00:14:00

     - Tips: Calculation of Leasing Interest and Accounting (Part 2)

00:13:00

     - Income tax 

00:04:00

     - Provisions and contingent liabilities

00:12:00

     - How to Calculate Employee Benefit Liabilities

Preview 00:16:00

     - How to use File to calculate employee benefit obligations

00:12:00

     - Events after the reporting period

00:08:00

     - income

00:15:00

     - Recognition of income from the sale of real estate

00:09:00

     - Construction contract 

00:17:00

     - Effects of changes in foreign exchange rates

00:11:00

Review lessons

00:13:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 58 ครั้ง

 

Reviews