ราคาปกติ 350 บาท 289 บาท

Course 001

อัพเดทประเด็นภาษีที่เปลี่ยนแปลงปี 63

5.0 (33)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6404-06-228-001-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6404-06-228-001-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 02:30 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 02:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อ ต้องทำให้ได้ 8 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ก่อนจะปิดงบปีนี้ อัพเดทประเด็นภาษีที่ควรรู้กันหรือยัง ?

 

ถ้ายัง เราขอแนะนำคอร์สนี้ อัพเดทประเด็นภาษีที่เปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมตัว ในการปิดงบการเงิน ยื่นภาษีแก่สรรพากร ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพที่สุด

คอร์สนี้กลั่นกลอง และถ่ายทอดเนื้อหาโดย Tax Guru ชื่อดัง พรี่หนอม แห่งเพจ Tax Bugnoms ที่จะชวนทุกท่านทำความเข้าใจเรื่องภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปกันแบบง่ายๆ ได้ใจความ สำหรับหัวข้อนี้

  • สรุปมาตรการภาษีอากร
  • อัพเดทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • อัพเดทภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • สรุปค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มจากค่าใช้จ่ายทางบัญชี
  • E-Tax Invoice & E-Receipt , E-Witholding tax , E-Stamp

และปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆ ในการวางแผนภาษี สำหรับนักบัญชี ที่มีประโยชน์มากๆ สำหรับการทำงาน 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

บทที่ 1 อัพเดทประเด็นภาษีที่เปลี่ยนแปลงปี 63

 

     - ประเด็นภาษีที่เปลี่ยนแปลง

 

     - ทิศทางของกรมสรรพากร

 

     - ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

     - สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา

 

     - สรุปมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ

Preview 00:14:00

บทที่ 2 มาตรการด้านภาษีอากร Part 1

     - เลื่อน

00:10:00

มาตรการด้านภาษีอากร Part 2

     - เร่ง

 

     - ลด

00:13:00

บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

     - วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

     - รายการลดหย่อนที่อัพเดท

 

     - แนวทางการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Preview 00:32:00

บทที่ 4 มาตรการอื่นๆ สำหรับบุคคลธรรมดา

 

     - เราเที่ยวด้วยกัน

 

     - ช็อปดีมีคืน

 

     - คนละครึ่ง

 

00:10:00

บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

     - วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

     - นโยบายการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม

00:09:00

บทที่ 6 สรุปค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มจากค่าใช้จ่ายทางบัญชี

 

     - อบรมสัมมนาในประเทศ 2 เท่า

 

     - รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน 1.5 เท่า

 

     - ปรับปรุงกิจการโรงแรม 1.5 เท่า

 

     - ค่าจ้างแรงงาน 3 เท่า

 

     - ดอกเบี้ยจ่าย 1.5 เท่า

 

     - ลงทุนในเครื่องจักรในประเทศ

Preview 00:23:00

บทที่ 7 มาตรการอื่นๆ สำหรับนิติบุคคล

 

     - จ้างงานเด็กจบใหม่

Preview 00:04:00

บทที่ 8 ประเด็นอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

     - การเปลี่ยนแปลงประเภทเงินได้จากกองทุนรวม

 

     - National E-Payment

 

     - พรบ. แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับ 48

 

     - E-Tax Invoice & E-Receipt

 

     - E-Witholding tax

 

     - E-Stamp

 

     - ประเด็นภาษีกับการพิจารณาปรับเปลี่ยน

 

     - ประเด็นด้านการบริหารที่ต้องพิจารณา

 

     - 3 ข้อคิดในการพิจารณาวางแผนภาษี

00:35:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 33 ครั้ง

 

Reviews