439 บาท

Course 021

ประเด็นสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.0 (43)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6404-06-228-021-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6404-06-228-021-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 05:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 05:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 25 ข้อ ต้องทำให้ได้ 15 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีตัวหนึ่งที่สำคัญสุดๆ สำหรับธุรกิจ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

นักบัญชีมักจะรับหน้าที่เป็นผู้คำนวณภาษีเหล่านี้ในทุกๆ ปี หากใครไม่แม่นภาษีตัวนี้ล่ะก็ อาจจะเสียโอกาสและค่าปรับก็เป็นได้

 

ในคอร์สนี้ เราได้สรุปพื้นฐานความรู้สำคัญเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ทุกท่านทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการคำนวณแบบภาษี และยื่นแบบภาษีจริง

 

อัดแน่นด้วยประเด็นสำคัญ ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด เช่น

  • วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • เงินรับรองคำนวณอย่างไร
  • ค่าใช้จ่ายทำอย่างไรให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
  • การปรับปรุงรายการเพื่อกรอกแบบ ภงด50

พร้อมทั้ง Case Study ตัวอย่างการคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ฝึกทำไปพร้อมๆ กัน

หากนักบัญชีคนไหน อยากแม่นเรื่องภาษี เพื่อเป็นแต้มต่อในการทำงาน เราแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Part 1 แนะนำบทเรียน

Preview 00:09:00

Part 2 ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลบ้าง ?

00:13:00

Part 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องเสียภาษี

00:04:00

Part 4 ฐานภาษีคืออะไร

00:03:00

Part 5 ประเภทนิติบุคคล VS ฐานภาษี

00:04:00

Part 6 Concept วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐาน กำไรสุทธิ

Preview 00:16:00

เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ

 

     - การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

 

     - รถยนต์นั่ง ไม่เกิน 10 คน

00:24:00

     - การตีราคาทรัพย์สิน

 

     - การโอนทรัพย์สิน

 

     - การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 

     - การจำหน่ายหนี้สูญ

 

     - การตีราคาสินค้าคงเหลือ

00:25:00

     - รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี

 

     - เอกสารที่สามารถนำไปเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ต้องทำอย่างไร?

Preview 00:32:00

     - เงินบริจาค และตัวอย่างการคำนวณเงินบริจาคสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล

00:16:00

     - ค่ารับรอง และตัวอย่างการคำนวณค่ารับรองสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล

00:21:00

     - รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน และรายจ่ายต้องห้ามอื่นๆ 

00:16:00

     - ผลเสียหายที่อาจได้คืนเนื่องจากประกันหรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ 

00:23:00

Part 7 วิธียื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคลจากฐาน กำไรสุทธิ

00:03:00

Part 8 หลักการยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 และวิธีการคำนวณ

00:18:00

Part 9 หลักการยื่นภาษีประจำปี ภ.ง.ด.50

00:19:00

     - ตัวอย่างการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีที่ถูกต้อง

Preview 00:22:00

     - ตัวอย่างการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

00:25:00

Part 10 ทบทวนประเด็นสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล

00:07:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 43 ครั้ง

 

Reviews