ราคาปกติ 750 บาท 529 บาท

Course 018

บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

4.5 (53)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6401-06-228-018-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6401-06-228-018-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

คอร์สบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ จะทำให้ท่านเข้าใจวงจรของต้นทุน และช่วยผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน 
 • วิธีกำหนดราคาขาย
 • การหาจุดปลอดภัยของธุรกิจ (Margin of Safety)
 • ควรดำเนินการกิจการต่อหรือเลิกกิจการ
 • ควรผลิตเองหรือรับซื้อเพื่อขายต่อ
 • ได้รับคำสั่งพิเศษมา จะรับทำดีมั้ย

นอกจากนี้ ท่านยังได้เรียนรู้วิธีการจำแนกต้นทุนแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบในงบการเงิน แนวคิด และเคส Study ต่างๆ มากมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

 

ถ้าไม่อยากขาดทุนจากธุรกิจที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง หรืออยากรู้วิธีตัดสินใจอย่างไรให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น ลองมาศึกษาหาความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนในคอร์สนี้กัน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร

Preview 00:08:00

Part 1 บัญชีต้นทุนคืออะไร

00:33:00

Part 2 การจำแนกประเภทต้นทุน

Preview 00:05:00

     - การจำแนกประเภทต้นทุนตามวิธีการระบุต้นทุน

00:14:00

     - การจำแนกประเภทต้นทุนสำหรับธุรกิจการผลิต

00:26:00

     - การจำแนกต้นทุนสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน Part 1

00:18:00

     - การจำแนกต้นทุนสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน Part 2

00:23:00

     - แบบฝึกหัด

00:21:00

     - การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรม

00:23:00

     - การจำแนกต้นทุนตามประโยชน์ในการตัดสินใจ

00:17:00

     - แบบฝึกหัดท้ายบท

00:13:00

Part 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - กำไร

00:05:00

     - การกำหนดราคาขายสินค้า

00:13:00

     - กำไรส่วนเกินและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Preview 00:27:00

     - การวิเคราะห์ส่วนของความปลอดภัย

00:16:00

     - โครงสร้างต้นทุนกับความเสี่ยงของธุรกิจ

00:11:00

     - แบบฝึกหัดท้ายบท

00:36:00

Part 4 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

00:16:00

     - การเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าด้วยเครื่องจักรใหม่

00:09:00

     - ดำเนินการต่อหรือยกเลิก

Preview 00:15:00

     - การผลิตเองหรือสั่งซื้อจากบุคคลภายนอก

00:20:00

     - การยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ

00:18:00

     - การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้กำไรสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของกิจการ

00:16:00

     - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ จุดแยกออกหรือทำการผลิตต่อแล้วขาย

00:13:00

     - Case Study

00:24:00

ทบทวนบทเรียน

00:10:00

4.5 จาก 5

การให้คะแนน 53 ครั้ง

 

Reviews